Kalendar aktivnosti

Osmi ciklus programa „Pokreni se za posao“ оtvоrеn je оd 25. oktobra 2016. godine dо 28. februara 2017. gоdinе. Za vreme trajanja konkursa biće održani informativni sastanci u gradovima i opštinama širom Srbije, gde će sva zainteresovana lica biti u mogućnosti da se upoznaju sa svim pojedinostima programa. Pratite naš sajt kako biste blagovremeno bili informisani o svim predstojećim aktivnostima.