O nama

ENECA Nis tim

ENECA je lokalna nevladina organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine. Naša vizija je aktivno, vitalno i demokratsko društvo sa ENECA-om kao ključnom organizacijom u oblasti socio-ekonomskog razvoja i podrške razvoju preduzetništva na teritoriji Republike Srbije. Težimo da budemo pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja na teritoriji Republike Srbije, da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe našeg okruženja i obezbedimo uslove za unapređenje socio ekonomskog razvoja za sve građane i građanke uz poštovanje osnovnih ljudskih prava, vrednosti civilnog društva, pravne države i demokratije.

Kroz razvojne projekte vredne oko 1.8 miliona EUR, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerima, ENECA je do sada podržala više od 1.000 malih biznisa. Kroz podršku osnivanju malih, porodičnih preduzeća, ENECA je do sada omogućila zapošljavanje i kreiranje novih radnih mesta i za osetljive grupe, izbeglice, interno-raseljena lica, Rome, samohrane roditelje, mlade…

Zapošljavanje je uvek praćeno edukacijom kroz poslovne i stručne obuke, kao i dodatnom podrškom iz lokalne zajednice i biznis sektora. Glavni koncept je da se najbolji rezultat i dugoročna održivost malih preduzeća postiže upravo na ovaj način, saradnjom sva tri sektora – civilnog, poslovnog i javnog.

Projekti koje je ENECA realizovala zasnovani su na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, stremeći ne samo praćenju novih mehanizama i trendova, nego predviđanju i kreiranju istih. ENECA-in najvredniji resurs su ljudi koji je čine i zato svaki član tima daje značajan doprinos uspehu i rezultatima organizacije. Održavajući dobru međusobnu komunikaciju, tim kontinuirano radi na profesionalnom usavršavanju.

Naši ciljevi

- Promocija i podsticaj lokalnom održivom razvoju;
- Zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj preduzetništva i MSP sektora kao podsticaj ekonomskom razvoju;
- Podizanje životnog standard ugroženih grupa (izbeglice, interno raseljena lica, manjine, domicilno ugroženo stanovništvo) kroz ekonomsko osamostaljivanje;
- Razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada putem adekvatnog obrazovanja i obuka;
- Povezivanje i umrežavanje lokalnih institucija, organizacija, preduzetnika i preduzeća sa zajedničkim ciljem daljeg ekonomskog rasta i razvoja;
- Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti;
- Podsticanje razvoja kulturne i ekološke svesti građana.

Šta radimo

Od osnivanja do danas sproveli smo veliki broj projekata za podsticaj zapošljavanja i podršku preduzetništvu kojima smo pomogli velikom broju ljudi da obezbede ekonomsku nezavisnost za sebe i svoju porodicu. Najpre smo delovali u manje razvijenim regionima, pogotovo na jugoistoku Srbije, a vremenom smo svoje aktivnosti proširili na celu Srbiju. Podržavamo razvoj proizvodnih delatnosti, zanatstva, poljoprivrede i sektor usluga kroz dodelu bespovratnih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovanja.

Uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris, 2009. godine je pokrenut program „Pokreni se za posao“. Ovaj program je u potpunosti u skladu sa Nаciоnаlnоm i Lоkаlnоm strаtеgiјоm zа еkоnоmski rаzvој prema kojima su mali i porodični biznisi pokretači budućeg ekonomskog razvoja.

Naši rezultati

Podržali i pomogli osnivanje više od 1.000 porodičnih biznisa u Srbiji

- Obezbedili uslove za zapošljavanje oko 2.000 ljudi
- Održali poslovne i stručne obuke za blizu 1.500 građana
- Pružene konsultacije i mentoring za oko 1.000 preduzetnika