Pokrenuti poslovi

Program „Pokreni se za posao“ započet je 2009. godine na teritoriji grada Niša i podrazumeva podršku preduzetnicima u otpočinjanju ili unapređenju sopstvenog poslovanja kroz bespovratne donacije u opremi, obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka i poslovno savetovanje. Poslednje četiri godine, program je dobio veći broj klijenata i nacionalni značaj jer se realizuje na teritoriji čitave zemlje.

Tokom 7 godina realizacije ovog programa, podršku je dobilo 606 klijenata iz 114 opština sa teritorije cele Srbije za razvoj svoje poslovne ideje.

Delatnosti koje se podržavaju kroz program „Pokreni se za posao“ su proizvodnja/zanatstvo, poljoprivreda i usluge. Takođe, kroz program podršku dobijaju početnici u biznisu (start up) ali i već postojeći mali biznisi koji žele da prošire svoju poslovnu aktivnost i uposle nove radnike. Kriterijumi koji se koriste u selekciji su ekonomski ali i socijalni kriterijumi. Tako posebnu pažnju prilikom selekcije dobijaju i odrđene ciljne grupe: mladi, žene, samohrani rotitelji i manjinske grupe.

Ciklus realizacije kreće oktobra meseca, otvaranjem konkursa za dodeljivanje donacije i prijem prijava traje do kraja tekuće godine. Prolećni meseci su rezervisani za selekciju klijenata, prvo putem prijava a zatim i kroz obilaske na terenu, nakon čega sledi konačna odluka o 100 klijenata kojima je odobrena donacija. U toku letnjih meseci vrši se nabavka i isporuka opreme kao i obuke za klijente.

Svake godine, 100 malih porodičnih biznisa ima mogućnost da pokrene ili unapredi sopstveni posao. Iskoristi mogućnost – Pokreni se za posao!