Saveti

Ako imate dobru ideju, određeno znanje ili posedujete neku od bitnih veština za poslovanje, spremni ste za nove izazove i puni entuzijazma – treba da pokrenete sopstveno preduzeće! Ipak, pre nego što krenete u novi poduhvat treba da upoznate pravne propise koji se primenjuju na vaše poslovanje i sa kojima morate da se srećete.

Iako ponekad ne deluje tako, pravni propisi i prateća administracija ne predstavljaju gubljenje vremena, već sredstvo za ostvarivanje i zaštititu prava. Ako želite da stvorite dobru bazu za vaš biznis, morate da upoznate važeće zakone i procedure u Republici Srbiji.

Nadamo se da će vam sledeće teme pomoći da što lakše započnete svoj biznis.

Prva stvar koju morate da uradite prilikom kreiranja sopstvenog biznisa jeste da izaberete formu privrednog društva za registraciju. Zakon o privrednim društvima Republike Srbije poznaje nekoliko oblika organizovanja radi sticanja dobiti. Vrste privrednih subjekata koji obavljaju privrednu delatnost dele se na sledeće oblike:

• preduzetnik
• društvo sa ograničenom odgovornošću

Preduzetnik

Preduzetnik je fizičko lice koje, radi sticanja dobiti, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost. Za obavljanje samostalne delatnosti, preduzetnik osniva radnju, odnosno odgovarajući oblik poslovanja (npr. agencija, radnja, ordinacija, proizvodnja…).

Preduzetnik jeste privredni subjekt, ali je u formalnom smislu fizičko lice (za razliku od ostalih privrednih subjekata koji imaju status pravnih lica). Najvažnija karakteristika poslovanja preduzetnika jeste pravna interpretacija imovine preduzetnika. Imovina preduzetnika obuhvata jedinstvo imovine fizičkog lica (lična imovina osnivača agencije, radnje, ordinacije, proizvodnje…) i njegove poslovne imovine (imovina agencije, radnje, ordinacije, proizvodnje…). To znači da imovinu fizičkog lica koje ima svojstvo preduzetnika opterećuju sve obaveze fizičkog lica, i to obaveze koje su preuzete iz obavljanja privredne delatnosti, ali i koje su preuzete izvan nje.

U praksi to izgleda ovako – ako preduzetnik svojim poslovanjem stvori dugove prema nekim licima, ta lica (njegovi poverioci) imaju pravo da namire svoja potraživanja kako iz imovine radnje ili agencije preduzetnika (npr. sredstva sa računa, pokretna i nepokretna imovina neophodna za poslovanje…) ali i iz lične imovine preduzetnika (njegov lični automobil, stvari iz pokućstva, porodično imanje i kuća…).

Da sumiramo, osnovna mana preduzetničkog oblika organizovanja jeste da fizičko lice kao preduzetnik, za preuzete obaveze, odgovara celokupnom svojom imovinom. Osnovna prednost organizovanja u preduzetnički oblik je mogućnost da fizičko lice koje je preduzetnik, nesmetano raspolaže ostvarenom dobiti, odnosno sredstvima koja su ostvarena delovanjem preduzetnika.

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društva sa ograničenom odgovornošću je po Zakonu o privrednim društvima definisano kao privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je moguće da bude osnovano od strane jednog ili više lica, bilo pravnog ili fizičkog lica. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom koja je odvojena od imovine članova društva. To znači da član ili članovi društva sa ograničenom odgovornošću, bili oni pravna ili fizička lica, ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom. Njihova odgovornost proteže se do visine uloga u društvo. Prema novom Zakonu o privrednim društvima, koji je stupio na snagu tokom 2012. godine, minimalni osnovni kapital za osnivanje društva iznosi najmanje 100 dinara.

Lako je zaključiti da je osnovna prednosti ove vrste privrednog subjekta – razgraničenje odgovornosti članova društva (i njihove imovine) za obaveze društva. No, mane društve sa ograničenom odgovornošću vezane su za povećanu administraciju, obavezu angažovanja knjigovođe, kao i u otežanom pristupu novčanim sredstvima društva od strane osnivača.