Saveti

Ako imate dobru ideju, određeno znanje ili posedujete neku od bitnih veština za poslovanje, spremni ste za nove izazove i puni entuzijazma – treba da pokrenete sopstveno preduzeće! Ipak, pre nego što krenete u novi poduhvat treba da upoznate pravne propise koji se primenjuju na vaše poslovanje i sa kojima morate da se srećete.

Iako ponekad ne deluje tako, pravni propisi i prateća administracija ne predstavljaju gubljenje vremena, već sredstvo za ostvarivanje i zaštititu prava. Ako želite da stvorite dobru bazu za vaš biznis, morate da upoznate važeće zakone i procedure u Republici Srbiji.

Nadamo se da će vam sledeće teme pomoći da što lakše započnete svoj biznis.

Nakon registracije treba izraditi pečat i otvoriti račun kod banke. Da bi pečatorezac mogao da vam legalno izradi pečat morate da mu dostavite fotokopiju Rešenja o osnivanju uz original na uvid. Iako Zakon o privrednim društvima ne propisuje obavezu upotrebe pečata, većina institucija ga i dalje zahteva. U procesu otvaranja računa kod banke potreban je obrazac overenih potpisa (OP obrazac), osnivački akt, karton deponovanih potpisa i drugi obrasci po zahtevu banke overeni pečatom novoosnovanog privrednog subjekta. Otvaranje računa kod banke je poseban proces koje banke samostalno utvrđuju, pa se pre otvaranja računa obavezno dobro informišete o svim konkretnim uslovima koje banke zahtevaju i uslugama koje pružaju.

Sledeći neophodan administrativni korak jeste zaključenje ugovora o radu sa zaposlenim licima i njihova prijava nadležnom PIO fondu i fondu za zdravstveno osiguranje. Nacrte ugovora o radu tipskog karaktera možete nabaviti u većini knjižara koje prodaju obrasce. No, ukoliko se bavite specifičnim delatnostima koje imaju specifične zahteve prema vašim zaposlenim, ili pak imate interesa da dodatno obavežete zaposlene i regulišete međusobne odnose, krerajte ugovore u skladu sa vašim interesima. U tu svrhu angažujte stručnjake koji imaju iskustva u radno-pravnim odnosima kako bi vam pomogli.

Nakon regulisanja radno-pravnih odnosa sa vašim zaposlenima, u pojedinim slučajevima neophodno je da donesete pravilnik o radu koji dodatno reguliše organizaciju rada u vašem privrednom subjektu. Takođe pravilnikom o radu dodatno regulišete prava i obaveze svojih zaposlenih. U zavisnosti od vrste delatnosti koju obavljate morate da donesete i interne akte koji dodatno regulišu vaše obaveze kao poslodavca.

Za sve nedoumice koje imate možete se obratite za objašnjenje stručnim licima ili se možete informisati preko sajta APR-a.