Kako da popunim biznis plan? – Pokreni se za posao

Kako da popunim biznis plan?

Zdravo!

Ovaj dokument je nastao sa ciljem da ti pomogne u popunjavanju biznis plana, budući da je on prvi korak u apliciranju na naš #PokreniSe konkurs. Na osnovu podataka datih u biznis planu, predstavnici organizacije ENECA će odabrati i posetiti kandidate koji zadovoljavaju kriterijume konkursa, one čija ideja najviše obećava. Neophodno je dati kompletne i detaljne odgovore na sva pitanja kako bismo stekli uvid u ideju i sadašnje/buduće poslovanje i planove, a tim #PokreniPosao ti uvek stoji na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice. Pred tobom su uputstvo i kratki saveti kako bi tvoja prijava bila savršena!

Pre nego što počneš – mala napomena:

Preporučljivo je formular popuniti elektronski i poslati elektronskom poštom.

U excel-u se ne mogu dodavati redovi. Neophodno je tekst prilagoditi poljima koja su unapred zadata.

Biznis plan se sastoji od šest poglavlja, u nastavku se nalaze smernice za njihovo popunjavanje:

  • LIČNI PODACI

Popuni tražene lične podatke podatke kako bi te naš tim kontaktirao i obavestio o rezultatima konkursa i sledećim koracima!
Podatke o preduzetničkoj radnji ili privrednom društvu popunjavaju samo kandidati koji u trenutku konkurisanja imaju registrovanu delatnost. Iz padajućeg menija izaberi pripadajuću opštinu i okrug. U poljima u kojima se popunjava opština i okrug nemoj samostalno ukucavati tekst.

Stručno obrazovanje i iskustvo

U ovim poljima navedi svoje obrazovanje i stručna usavršavanja, bez obzira da li se odnose na delatnost kojom želiš da se baviš. Sva stečena znanja i iskustva su važna.

________________________________________________________________________________________________

  • OSNOVE POSLOVANJA

U ovom delu treba opisati poslovnu ideju za koju konkurišeš. Ukoliko se već baviš ovom delatnošću neophodno je objasniti istorijski razvoj (nastanak ideje, ulaganja koja do sada postoje, dostignuća, nivo prihoda…).Osim objašnjenja poslovne ideje neophodno je objasniti proizvod ili uslugu koju želiš da proizvodiš, odnosno pružaš. Svaki proizvod je specifičan na svoj način. Objasni nam kako proizvodiš ili planiraš da unaprediš proizvodnju svog proizvoda/usluge kako bi nas uverio/la da si preduzetnik sa dobrom poslovnom idejom. Poželjno je dostaviti slike proizvoda ili linkove do internet prezentacije.

Matrica SWOT analize

Popuni matricu SWOT analize, odnosno objasni uticaj internih faktora (snaga i slabosti) i eksternih faktora (šansi i opasnosti) na tvoje poslovanje.
SWOT analiza se oslanja na utvrđivanje snaga (Strenghts) i slabosti (Weaknesses) samog preduzeća (biznis ideje), kao i šansi (Opportunities) i pretnji (Threats) okoline na poziciju preduzeća (biznis ideje) na tržištu. Snage i slabosti vezani su za unutrašnje karakteristike preduzeća, dok se šanse i pretnje definišu kao spoljni uticaji na preduzeće.

Inovativnost poslovanja/poslovne ideje?

Obavezno označi polja u kojima je dat predlog u čemu se ogleda inovativnost. Moguće je označiti i više polja. Na osnovu prethodno odabranih odgovora o vrsti inovacije detaljno objasni kako izgleda implementacija, u čemu se ogleda inovacija, osnovne karakteristike i sl.

Opiši poslovni prostor

U ovom delu detaljno opiši poslovni prostor, da li odgovara uslovima koji su neophodni za obavljanje delatnosti i gde se nalazi poslovni prostor. Da li je poslovni prostor u vlasništvu ili u zakupu?

Koje kanale prodaje koristiš?

Ovde objasni kako planiraš da distribuiraš svoje proizvode (putem sopstvene maloprodaje, veleprodaje, direktnom prodajom ili nekim drugim kanalima). Moguće je kombinovati različite načine distribucije. Takođe navedi razloge zbog kojih si se opredelio za određeni način distribucije. Preduzeća/preduzetnici koja već obavljaju određenu delatnost mogu navesti koliki procenat prodaje obavljaju pojedinim kanalima distribucije.

Na koji način promovišeš/ćeš promovisati svoje proizvode, usluge?

Navedi načine na koji ćeš promovisati svoje proizvode, usluge. Objasni zbog čega si se opredelio/la za određenu vrstu promocije.

Predstavi organizacionu strukturu. Navedi broj zaposlenih radnika i plan zapošljavanja radnika.

Obično se kaže da preduzetnik obavlja sve aktivnosti poslovanja (proizvodnja, marketing, prodaja, nabavka, planiranje…). Da li je to i tvoj slučaj ili planiraš da zaposliš radnike koji će ti pomoći u realizaciji ideje? Nije neophodno crtati grafikone, već navesti broj radnika i opisati njihova zaduženja.

________________________________________________________________________________________________

  • TRŽIŠTE I KONKURENCIJA

Tržište prodaje

U ovom delu treba da se objasni tržište na kome se posluje, ili na kome se poslovanje planira (lokalno, regionalno, nacionalno, ili postoji i izvoz). Navedi osnovne karakteristike tržišta, kolika je veličina tržišta (broj kupaca i ostale karakteristike), koliko se tržište brzo razvija, da li postoje određena ograničenja na tržištu.

U narednom polju objasni svoju ciljnu grupu. Navedi određene kupce ukoliko su uspostavljeni kontakti. Ukoliko tek ulaziš u posao, navedi kupce sa kojima planiraš da radiš. Koje rokove plaćanja planiraš da daješ kupcima? Da li je kupce moguće da lako zameniti drugim kupcima?

Tržište nabavke

Objasni tržište na kom nabavljaš repromaterijal. Koje su osnovne karakteristike tržišta? Navedi da li imaš već neke kontakte sa dobavljačima i da li postoji mogućnost zamene dobavljača. Koje rokove plaćanja odobravaju dobavljači?

Analiza konkurencije

Neophodno je da navedeš svoje konkurente. U nekoliko rečenica objasni koje su prednosti ili mane u odnosu na konkurenciju.

Navedi i objasni rizike poslovanja

U svakom poslu postoje određeni rizici. Pored objektivnih rizika (nedostatak finansija, sirovina, kapaciteta…), koji se odnose na samu organizaciju, postoje i tržišni rizici (konkurencija, pad kupovne moći potrošača…). Pored definisanja rizika potrebno je navesti i način na koji ćeš prevazići te rizike u poslovanju.

________________________________________________________________________________________________

  • NAZIV I SPECIFIKCIJA POTRAŽIVANJA KROZ PROGRAM

Projektom je predviđena kupovina opreme (nove i polovne, od domaćih pravnih lica), licenci, sertifikata, stručne i specijalizovane obuke, standardizacija i optimizacija. U tabeli navedi tačan naziv opreme, koja količina je neophodna i očekivane cene.

Kolona ukupna vrednost se automatski izračunava nakon unošenja cena po jedinici i tražene količine.

Takođe, navedi i potencijalne dobavljače opreme sa njihovim kontaktima i razlozima zbog čega je najbolje uzeti opremu baš od tog dobavljača.

________________________________________________________________________________________________

  • CENOVNE I TROŠKOVNE KALKULACIJE

U tabeli varijabilni troškovi po jedinici proizvoda u polja proizvod/usluga-1,2,3… potrebno je uneti naziv konkretnog proizvoda. I to najviše pet (5) proizvoda, odnosno proizvode koje planiraš da prodaješ. Ukoliko u tvom asortimanu postoji više od pet proizvoda, potrebno je uneti pet najprodavanijih. U istoj tabeli u polja troškovi repromaterijala-1,2,3…potrebno je navesti koji je to materijal. Za svaki proizvod unesi cenu materijala po jedinici proizvoda.

U tabeli fiskni troškovi navedi fiksne troškove izražene na godišnjem nivou. Tabelu treba popuniti za period od pet (5) godina.

U koju cenovnu kategoriju si pozicioniran/ćeš se pozicionirati?

U ovom delu objasni svoju politiku cena. Da li je cena proizvoda visoka, srednja ili niska u odnosu na iste i slične proizvode? Objasni razloge koji su uticali da svoje proizvode svrstaš u određenu kategoriju (kvalitet proizvoda/usluge, brzina isporuke, inovativnost…).

U narednoj tabeli za svaki proizvod ili uslugu (promeni naziv u tabeli) navedi prodajnu cenu odnosno cenu po kojoj planiraš da prodaješ svoje proizvode. Za svaku godinu poslovanja navedi planiranu prodaju u jedinicama mere (kg, l,kom…). Planirana prodaja je ona koju očekuješ u svom poslovanju u narednom periodu.

Objasni planiranu količinu prodaje. Navedi faktore kojima se rukovodiš pri planiranju prodaje (kapacitete proizvodnje, rast tržišta, rast na osnovu dodatnih ulaganja…).

________________________________________________________________________________________________

  • FINANSIJSKA ANALIZA I PROJEKCIJE

Finansije mogu delovati komplikovano i izazovno, ali u suštini nije potrebno biti finansijski ekspert za pokretanje posla i popunjavanje biznis plana. Bitno je da znaš varijabilne troškove (troškove proizvodnje proizvoda (pružanje usluge)) i troškove koje ćeš imati bez obzira na obim poslovanja).

U ovom delu biznis plana popunjavaju se samo polja koja su označena plavom bojom. Sve ostale vrednosti će se automatski popuniti i olakšati ti posao. J

U tabeli Planirana ulaganja potrebno je uneti samo nova ulaganja. Preduzetnici koji tek treba da registruju poslovanje unose svu opremu koju već imaju i opremu koju treba da nabave (iz sopstvenih izvora, kredita, donacija). Registrovana preduzeća unose samo planiranu buduću investiciju (iz sopstvenih izvora, kredita, donacija).

U sledećoj tabeli neophodno je samo uneti vrednosti u polja koja su označena plavom bojom. Prosečno vreme naplate potraživanja od kupaca za već registrovane biznise, odnosno planirane valute kupcima za one koji tek pokreću poslovanje je prvo polje i ono označava: prosečno vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima za biznise koji su već registrovani, odnosno valute za biznise koje dobavljači odobravaju za početnike u biznisu. Ukoliko se radi o avansnom plaćanju, neophodno je uneti broj 1, nemojte 0 zbog obračuna.

Prosečno vreme naplate potraživanja,  plaćanja računa i vreme između dve nabavke repromaterijala je izraženo u danima. Ukoliko odmah naplaćuješ svoje usluge ili avansno plaćaš dobavljačima, u plavo polje se upisuje broj 1. Ukoliko još uvek nisi pokrenu posao ova polja se odnose na planirane pomenute vrednosti. Nemojte upisivati 0 (nula) zbog izračunavanja narednih vrednosti. Najmanja vrednost je 1 dan.

U bilansu uspeha treba u padajućem meniju izabrati stopu poreza u zavisnosti od vrste pravnog lica. Ukoliko imaš kredit, neophodno je uneti u finansijske rashode troškove koji postoje za kamate. Finansijski prihodi se odnose na pozitivne kursne razlike, prihode od kamata, itd. Ukoliko ova vrsta prihoda/rashoda ne postoji, ostavi prazna polja.

To je to, bravo! Sva ostala polja se automatski izračunavaju.