Srbija je zemlja preduzetničkog duha – Pokreni se za posao

Srbija je zemlja preduzetničkog duha

Osnovno obeležje preduzetništva u svakom društvu je preduzetnički duh, inovativnost, kao i preduzetnička kultura i kreativnost, pa je od suštinske važnosti koliko je prisutna odgovarajuća klima koja podržava preduzetničke vrednosti. Razvoj preduzetništva je značajan za ekonomski razvoj a u ovoj godini, koja je označena kao godina preduzetništva u Srbiji, polako ali sigurno se stvaraju  preduslovi da mali i porodični biznisi postanu stubovi domaće ekonomije u budućnosti. U ovome prednjači donatorski program Pokreni se za posao, koji je još pre sedam godina započeo sa podrškom svim građanima sa kreativnim preduzetničkim idejama.

Još 2009. godine kada  je pokrenut program Pokreni se za posao, preduzetnički implus je zasijao u Nišu i nišavskom okrugu i dao signal da građani zahvaljujući svojim kreativnim idejama mogu da pokrenu ili unaprede svoje male biznise i osiguraju sigurnu egzistenciju i srećnu budućnost za svoje porodice i sebe. U međuvremenu, program se razvijao i danas, nakon sedam godina sprovođenja, se proširio na nacionalni nivo, tako da u okviru njega svih 500 pokrenutih i unapređenih malih biznisa uspešno posluju čime je obezbeđeno uposlenje za preko 1.500 ljudi. Zanimljivo je istaći da je na konkurs za novi, VII ciklus, kojim će ove godine biti pokrenuto još 100 novih malih preduzeća je pristiglo preko 2.400 prijava iz skoro svih opština u našoj zemlji. Ovaj podatak nam govori da u Srbjii itekako postoji preduzetničkih duh i spremnost da se kreativne preduzetničke ideje sprovedu u delo. Čak 40 odsto prijava na konkurs VI i VII ciklus stiže od žena, što govori da je su pripadnice lepšeg pola sve više spremne da se ekonomski osamostale nego ranije, odnosno da su stisnule petlju i čvrsto odlučile da postanu tvorci porodičnog prihoda. Skoro polovina prijava na konkurs je došla od građana mlađih od 35 godina a starosna granica se sve više pomera na dole i formira se trend preduzetništva mladih. Podatak nam ukazuje da se sve više mladih odlučuje da pokrene sopstveni mali biznis umesto da čekaju da im neko posao da u ruke. Imajući u vidu povećan broj mladih preduzetnika počinje svoj radni vek malim biznisom, realno je očekivati da oni preduzetničke vrednosti prenesu i na svoju decu i tako odgaje novu generaciju, kojima će preduzetništvo biti primarno opredeljenje u građenju sopstvene sreće. U okviru VI ciklusa programa podržano je 74 odsto malih biznisa koji za delatnost imaju proizvodnju kao i  14 odsto preduzetnika koji se bave poljoprivredom. Ovakve delatnosti podstiču pojavu i razvoj novih malih ili mikro preduzeća, koji imaju ulogu snabdevača u proizvodno-prometnom lancu a time se i duh preduzetništva posredno širi u društvu.

Kako bi se u Srbiji kreirala odgovarajuća preduzetnička klima, neophodno je da što više građana iskaže svoje kreativne i održive preduzetničke ideje kroz konkretne poslovne poduhvate, kao i da se svaki preduzetnički napor izuzetno ceni i podržava, jer su upravo preduzetnici naša ekonomska budućnost.