Glasaj za Plazmateh! – Pokreni se za posao
broj glasova: 73
Plazmateh - Branimir Plazinić, Čačak
favorite 73

U finalu IX #PokreniPosao ciklusa, među 44 odlične preduzetničke ideje iz naše zemlje, našla se i firma Plazmateh koja se se bavi projektovanjem i izradom mašina i sistema za automatsku proizvodnju. Budući proizvod koji predstavljaju je serija gorionika na pelet snage 3MW do 18MW, sa pokretnom rešetkom za raspoređivanje i automatsko čišćenje i sa kontrolom izduvnih gasova preko lambda sonde radi većeg iskorišćenja peleta i zadovoljavanja novih ekoloških normi. Velika prednost je i to što se može ugraditi na postojeće sušare (npr. za asfaltne baze) ili kotlove tako što se jednostavno zameni sa njihovim gorionikom na dizel ili mazut i time se dobija maksimalna ušteda u energentu i investiciji (jer se ne menja kompletna instalacija ni kotao).