GLASAJ ZA NAJBOLJU PREDUZETNIČKU IDEJU! - Pokreni se za posao
broj glasova: 73
broj glasova: 896
broj glasova: 390
broj glasova: 2103
broj glasova: 716
broj glasova: 339
broj glasova: 1061
broj glasova: 131

Ana Trošić Trajković, Beograd

detaljnijechevron_right

broj glasova: 1302
broj glasova: 684
broj glasova: 3307
broj glasova: 759
broj glasova: 803
broj glasova: 1075

Jasmina Grbović Novaković, Beograd

detaljnijechevron_right

broj glasova: 2682
broj glasova: 383
broj glasova: 5027
broj glasova: 390
broj glasova: 2857
broj glasova: 392
broj glasova: 2101
broj glasova: 4442
broj glasova: 574
broj glasova: 73

Biljana Jovanović, Novi Beograd

detaljnijechevron_right

broj glasova: 423
broj glasova: 1008
broj glasova: 74
broj glasova: 457
broj glasova: 288
broj glasova: 109
broj glasova: 700
broj glasova: 643
broj glasova: 3818
broj glasova: 3263
broj glasova: 718
broj glasova: 2297
broj glasova: 5019
broj glasova: 205
broj glasova: 264

Ivan Kostadinović, Novi Beograd

detaljnijechevron_right

broj glasova: 562
broj glasova: 9061
broj glasova: 400
broj glasova: 184