Česta pitanja – Pokreni se za posao
faq_image

Česta pitanja

01Koje su obaveze korisnika?

Obaveze korisnika nakon odobravanja granta su:
- Učešće u visini 20 odsto od odobrenog iznosa granta, što garantuje da su klijenti ozbiljni u svojoj nameri da se bave odabranim poslom;
- Registracija biznisa ukoliko korisnik u trenutku odobravanja granta nije registrovan;
- Pohađanje poslovnih i stručnih obuka u skladu sa individualnim potrebama korisnika. Više o obukama možete pogledati u pitanju broj pet;
- Aktivno učešće korisnika u programskim aktivnostima u cilju promocije preduzetništva i inovativnog poslovanja.

keyboard_arrow_up
02Da li može da konkuriše neko ko je već registrovan?

Da, može konkurisati lice koje već registrovano bilo kao preduzetnik ili ima registrovan d.o.o, a želi da proširi svoju poslovnu aktivnost i po mogućstvu uposli novog radnika. Donacija se odobrava fizičkom licu, dakle tako i treba popunjavati aplikaciju, u svoje lično ime, ne na ime firme ali se grant (definisan Ugovorom o donaciji) koristi za obavljanje poslovnih aktivnosti.
Ukoliko konkuriše neko ko nije registrovan, registraciju može izvršiti i nakon potpisivanja Ugovora o donaciji, najkasnije do tri nedelje nakon potpisivanja ugovora i dostaviti nam izvod iz APR-a.
NIJE NEOPHODNO DA POTENCIJALNI KORISNIK BUDE REGISTROVAN U MOMENTU KONKURISANJA, već izlaže svoju poslovnu ideju koja ukoliko bude podržana kroz program, mora formalno biti registrovana u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

keyboard_arrow_up
03Koji su dodatni uslovi koji se moraju ispuniti?

Važan uslov koji važi za sve je da registrovano preduzeće mora raditi minimum dve godine. Za to vreme oprema ili drugi vid podrške obezbeđen grantom se ne sme prodati, otuđiti ni pokloniti, u suprotnom korisnik je dužan da vrati ili isplati pomenutu opremu odnosno sredstva.

keyboard_arrow_up
04Da li može da se nabavi polovna oprema?

Može se nabaviti polovna oprema, međutim, mora biti kupljena od registrovanog pravnog lica. Oprema se može jedino nabaviti od domaćih proizvođača ili uvoznika/distributera. Kroz program nije moguće kupiti opremu u inostranstvu ukoliko ne postoji uvoznik ili zastupnik u Republici Srbiji. Može se nabaviti specifična oprema koja se pravi prema potrebama i porudžbini klijenta.

keyboard_arrow_up
05Kakav tip obuka je dostupan i kako se one pohađaju?

Sve obuke su prilagođene individualnim potrebama svakog korisnika. Dostupne su kako poslovne tako i stručne obuke za osnivače/vlasnike ali i za zaposlene. U zavisnosti od vrste obuke, one mogu biti organizovane onlajn (potreban je samo računar i internet konekcija) ili uživo sa predavačima, a troškove dolaska i boravka na obuci snosi program. Obuke su interaktivne, te se tako u bilo kom trenutku možete uključiti i postaviti pitanja.

keyboard_arrow_up
06Da li mogu koristiti donaciju za adaptaciju poslovnog prostora?

Ne, donacija se ne može koristiti za adaptaciju poslovnog prostora, kao ni za kupovinu životinja ili kupovinu službenog vozila.

keyboard_arrow_up
07Koje se delatnosti podržavaju?

Mogu biti podržane poslovne aktivnosti koje su zasnovane na inovativnim poslovnim idejama i inovativnom pristupu poslovanju, kao i disruptivni mali biznisi, koji mogu biti iz oblasti informacionih tehnologija, tehnološki naprednih oblasti, proizvodnje i uslužne delatnosti, kao i poljoprivrede.

keyboard_arrow_up
08Koji su kriterijumi za odobravanje donacije?

Posmatraju se dva kriterijuma:
Ekonomski kriterijumi omogućavaju izbor poslovnih ideja koje su održive, profitabilne i čiji razvoj omogućuje otvaranje novih radnih mesta.

Kriterijum inovativnosti omogućava izbor ideja koje podrazumevaju inovativnu/kreativnu komponentu u poslovanju u odnosu na konkurenciju, a da budu u kratkom roku tržišno primenljive, sa potencijalom za razvoj.
Program želi da podrži ideje koje mogu napraviti razliku na tržištu.

keyboard_arrow_up