Kako do savršene #PokreniSe prijave? – Pokreni se za posao

Kako do savršene #PokreniSe prijave?

Zdravo!
Cenimo svaku promenu koju želiš da napraviš! Inovacije se mogu ogledati ne samo u novim, revolucionarnim proizvodima/uslugama, već i u promeni načina promocije i prodaje proizvoda/usluga. Pokaži nam kreativnu stranu i osiguraj sebi grant od 10.000 dolara!

Pred tobom je nekoliko kratkih saveta kako bi tvoja prijava bila savršena!

 • Ideje su svuda oko nas i treba ih iskoristiti!

 Inovacija nije bauk! Ona može biti:

 • nov proizvod u tvom asortimanu;
 • nov način ili unapređenje proizvodnje/pružanja usluge;
 • novi kanal prodaje ili promocije;
 • nov proizvod na tržištu!
 • Zaštita životne sredine i održivi razvoj su pravi put!

Koristiš nesvakidašnje sirovine u svom poslovanju, utičeš na zaštitu životne sredine ili imaš specifičan način poslovanja? Sve to utiče na konkurentsku prednost – iskoristi priliku da svoju ideju realizuješ i dobiješ grant!

 • Svaki proizvod je specifičan na svoj način.

Objasni nam kako proizvodiš ili planiraš da unaprediš proizvodnju svog proizvoda/usluge kako bi nas uverio/la da si preduzetnik sa dobrom poslovnom idejom.

 • Da li planiraš da zapošljavaš?

Obično se kaže da preduzetnik obavlja sve aktivnosti poslovanja (proizvodnja, marketing, prodaja, nabavka, planiranje…). Da li je to i tvoj slučaj ili planiraš da zaposliš radnike koji će ti pomoći u realizaciji ideje?

 • Finansije

Finansije mogu delovati komplikovano i izazovno, ali u suštini nije potrebno biti finansijski ekspert za pokretanje posla i popunjavanje biznis plana. Bitno je da znaš varijabilne troškove (troškove proizvodnje proizvoda/pružanja usluge) i troškove koje ćeš imati bez obzira na obim poslovanja).

 • Pažljivo popuni biznis plan i odgovori na sva pitanja

Da bi biznis plan bio dobro ocenjen potrebno je dati kompletne i precizne odgovore na sva pitanja kako bismo stekli uvid u ideju i sadašnje/buduće poslovanje i planove. Tim #PokreniPosao ti uvek stoji na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice. Veoma je bitno popuniti deo koji se odnosi na lične podatke kako bi te naš tim kontaktirao i obavestio o rezultatima konkursa i sledećim koracima.

 • SWOT analiza

Ova vrsta analize se oslanja na utvrđivanje snaga (Strenghts) i slabosti (Weaknesses) samog preduzeća (biznis ideje), kao i šansi (Opportunities) i pretnji (Threats) okoline na poziciju preduzeća (biznis ideje) na tržištu. Snage i slabosti vezani su za unutrašnje karakteristike preduzeća, dok se šanse i pretnje definišu kao spoljni uticaji na preduzeće.

 • Rizici u poslovanju

U svakom poslu postoje određeni rizici. Pored objektivnih rizika (nedostatak finansija, sirovina, kapaciteta…), koji se odnose na samu organizaciju, postoje i tržišni rizici (konkurencija, pad kupovne moći potrošača i sl.). Pored definisanja rizika potrebno je navesti i način na koji ćeš prevazići rizike u poslovanju.

 • Kupovina opreme

Projektom je predviđena kupovina opreme (nove i polovne, od domaćih pravnih lica), licenci, sertifikata, stručne i specijalizovane obuke, standardizacija i optimizacija. U tabeli navedi tačan naziv opreme, koja količina je neophodna i očekivane cene.

 • Varijabilni troškovi

U tabeli varijabilni troškovi po jedinici proizvoda u polja proizvod/usluga-1,2,3… potrebno je uneti naziv konkretnog proizvoda. I to najviše pet (5) proizvoda, odnosno proizvode koje planiraš da prodaješ. Ukoliko u tvom asortimanu postoji više od pet proizvoda, potrebno je uneti pet najprodavanijih. U istoj tabeli u polja troškovi repromaterijala-1,2,3…potrebno je navesti koji je to materijal. Za svaki proizvod unesi cenu materijala po jedinici proizvoda.

 • Utvrđivanje cene usluge/proizvoda

U tabeli za svaki proizvod ili uslugu (promeni naziv u tabeli) navedi prodajnu cenu odnosno cenu po kojoj planiraš da prodaješ svoj proizvod. Za svaku godinu poslovanja navedi planiranu prodaju u jedinicama mere (kg, l, kom…). Planirana prodaja je ona koju očekuješ u svom poslovanju u narednom periodu.

 •  Bilans uspeha

U bilansu uspeha treba u padajućem meniju izabrati stopu poreza u zavisnosti od vrste pravnog lica. Ukoliko imaš kredit, neophodno je uneti u finansijske rashode troškove koji postoje za kamate. Finansijski prihodi se odnose na pozitivne kursne razlike, prihode od kamata, itd. Ukoliko ova vrsta prihoda/rashoda ne postoji, ostavi prazna polja.

 • Naplata potraživanja

Prosečno vreme naplate potraživanja, plaćanja računa i vreme između dve nabavke repromaterijala je izraženo u danima. Ukoliko odmah naplaćuješ svoje usluge ili avansno plaćaš dobavljačima, u plavo polje se upisuje broj jedan (1).
*nemojte upisivati 0 (nula) zbog izračunavanja narednih vrednosti. Najmanja vrednost je jedan (1) dan.