Kratak vodič za osnivanje sopstvenog preduzeća – Pokreni se za posao

Kratak vodič za osnivanje sopstvenog preduzeća

Pre nego što se zaplovi u preduzetničke vode, prvi korak je osnivanje preduzeća, što je za mnoge građane koji žele da pokrenu sopstveni biznis, velika nepoznanica.  Često smo zatrpani oprečnim informacijama sa različitih strana, koje mogu da nam stvore konfuziju i odvrate nas od ideje da odlučno započnemo sopstveni biznis. Ipak, cela procedura ne mora da bude komplikovana, ukoliko znate šta tačno želite i koja su vam dokumenta potrebna. Predstavljam vam korisne savete proistekle iz dugogodišnjeg iskustva vođenja privatne firme a koja vam mogu pomoći u prvom koraku – osnivanju firme.

Kada smo se odlučili da pokrenemo edukativni centar za poslovne veštine Eduka Plus, kao i svaki preduzetnik, moj suprug i ja smo naišli na veliki broj prepreka administrativnog karaktera.  Kako u samoj biti preduzetnika nije da zastane na svakoj prepreci, već da je na najbolji način savlada i dođe do željenog cilja, tako smo se i mi odvažili i napravili sledeći korak.

Prva dilema sa kojim smo se susreli jeste da li da otvorimo preduzetničku radnju ili privredno društvo (d.o.o). Naša odluka je bila d.o.o. Naime, za ovu komplikovaniju privrednu formu smo se odlučili, pre svega, zbog kredibiliteta edukativnog centra, koji smo želeli da pokrenemo, kao i naših budućih poslovnih poduhvata, što opet ne mora da znači da nužno i ostali preduzetnici treba da osnivaju privredno društvo.

Osnova razlika između privrednog društva (d.o.o.) i preduzetničke radnje je u odgovornosti.  Preduzetnik osnivajući preduzetničku radnju odgovara celokupnom ličnom imovinom, dok u slučaju d.o.o. samo imovinom koja se vodi na firmu. Ipak, prednosti preduzetničke radnje se ogledaju u lakšem upravljanju, manjim obimom „papirologije“, lakšem osnivanju  i gašenju radnje, te se stoga većina ipak odluči da startuje sa preduzetničkom radnjom.

Da biste osnovali preduzetničku radnju potrebna su vam sledeća dokumenta:

•    Registraciona prijava
•    Kopija lične karte
•    Primerak uplatnice
•    Taksa za osnivanje, koja iznosi 1.500,00 dinara

Detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije, www.apr.gov.rs, odeljak „Preduzetnici”, pa zatim „Uputstva” i zatim „Osnivanje”.

Za osnivanje privrednog društva (d.o.o.) potrebna vam je sledeća dokumentacija:

•    Registraciona prijava
•    OP obrazac
•    Kopija lične karte
•    Primerak uplatnice
•    Overeni akt o osnivanju
•    Potvrda o uplati novčanog kapitala (minimum 100,00 RSD)
•    Troškovi osnivanja privrednog društva su oko 10.000 RSD sa taksama i overama nadležnih organa.

Detaljnije informacije su dostupne na www.apr.gov.rs, odeljak „Privredni registri”, pa zatim „Uputstva” i „Osnivanje”.

Nakon 4 do 5 dana od podnošenja kompletne dokumentacije, stiže vam rešenje o osnivanju i možete krenuti u posao. Po osnivanju, APR šalje podatke u Poresku upravu i na vašu adresu vam stiže PIB broj. Konačni korak je da u opštini na čijoj teritoriji ste registrovali preduzeće, overite OP obrazac, odnosno dokument sa overenim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje, kao i da izradite pečat firme.

Naravno, da bi firma bila potpuno aktivna potrebno je i otvoriti račun u banci i predati poresku prijavu.
Da biste otvorili račun u banci potrebna je sledeća dokumentacija:

•    Rešenje o osnivanju
•    OP obrazac
•    PIB
•    Pečat
•    Kopija lične karte

Po dobijanju računa u banci možete popuniti i podneti poresku prijavu. Ova prijava se podnosi u roku od 15 dana od osnivanja firme, s tim što se kao početni datum računa dan upisa u registar Agencije za privredne registre.

Kao što i sami možete zaključiti nije baš lako izboriti se sa svom ovom dokumentacijom, ipak to je put koji moramo proći da bismo započeli sopstveni posao.

Za potrebe urednog vođenja administracije u vašoj firmi, preporučujem vam da konsultujete knjigovođu.  Ukoliko je u pitanju preduzetnička radnja, porez na prihode od samostalne delatnosti se plaća paušalno i nije neophodno da imate knjigovođu. Za vođenje privrednog društva (d.o.o.) preporučujem da se knjigovodstvo poveri profesionalnom knjigovođi. Takođe, postoje brojni kursevi za samostalno vođenje knjigovodstva a bliže informacije možete potražiti u Savezu računovođa i revizora Srbije, kao i na njihovoj internet stranici www.srrs.rs. Uvek možete potražiti besplatne knjigovodstvene savete online od strane agencija specijalizovanih za ovu vrstu konsaltinga ili se pretplatiti na stručne časopise i publikacije kao što su Privredni savetnik, Cekos i drugi.

Verujem da će vam ovaj kraći vodič kroz administrativne poslove olakšati osnivanje preduzeća i učiniti vaš prvi korak u preduzetništvu jednostavnijim.

Olivera Mitrović, osnivač centra za poslovne veštine EdukaPlus iz Niša