Od ideje do realizacije i patenta! – Pokreni se za posao

Od ideje do realizacije i patenta!

Kao klasični inženjer stasao u proizvodnim kompanijama i sa diplomom Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, dugo godina radila sam u oblasti gumarstva, tako da je bilo prirodno što sam ovu oblast odabrala i za razvoj svoje porodične firme. Danas imam četiri priznata patenta od kojih su dva valorizovana na tržištu, a upravo jedan od njih je i osnova delatnosti sadašnje porodične firme „Kuerk”, čiji sam vlasnik i osnivač. Firma  se bavi proizvodnjom i ugradnjom proizvoda na bazi reciklirane gume, sa sedištem u Beočinu. Interesantno je da sam „Kuerk” osnovala u 59-oj godini, što pokazuje da nikad nije kasno za pokretanje sopstvenog biznisa.

Kroz rad u gumarstvu i baveći se proizvodnjom, uvidela sam da je veliki problem šta činiti sa gumarskim otpadom i sa otpadnim pneumaticima.  Iako guma, prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji materijala, ne spada u materijale opasne po zdravlje i životnu sredinu, ona zbog svog veoma inertnog hemijskog sastava posredno ugrožava životnu sredinu.  Recikliranje,  odnosno mlevenje svih vrsta gumarskog otpada je sjajno rešenje tog problema. Istraživala sam šta bih mogla da uradim sa gumenim granulatom, i shvatila  da se od gumenog granulata mogu napraviti vrlo funkcionalni, upotrebljivi, čak vrlo lepi proizvodi široke potrošnje. Tako se rodila ideja, a sledeći korak je bio kako je relizovati.

Na samom početku suočili smo se sa velikim izazovima: nema precizno definisane tehnologije, nema namenske odgovarajuće opreme, nepoznanica i novina na tržištu, kako po pitanju materijala, tako i po pitanju proizvoda, dizajna, funkcionalnosti, dugotrajnosti. Nema standarda, propisa, direktiva čak ni proizvođačkih specifikacija, a budući da smo mala porodična firma, nema ni nekog kapitala.

Upravo u takvom jednom momentu analiziranja i razmišljanja kako sve to razrešiti, krajem 2014. godine pojavio se konkurs  „Pokreni se za posao“. Dakle, to je ono pravo, ne sme se propustiti!

Naš „Kuerk” se prijavljuje na konkurs, a uskoro nam u posetu dolazi ENECA, da vidi šta mi to radimo i šta želimo da razvijemo. Tom prilikom se uspostavila saradnja puna međusobnog uvažavanja, a kao rezultat toga „Kuerk” je uz pomoć ENECA i  kompanije Filip Moris kupio mašinu, koju smo u doradili i prilagodili potrebama tehnološkog procesa. Nakon nadogradnje to je postala osnovna mašina za proizvodnju bojenog gumenog granulata, koji je i osnovna sirovina za proizvode „Kuerk”, a istovremeno predstavlja i dobar izvozni potencijal. Pomoć kompanije Filip Moris je došla u pravo vreme, u prave ruke i bila odskočna daska za razvoj naše firme „Kuerk”.

Počevši od momenta saradnje sa ENECA i Filip Morisom naša firma se uspešno razvila: povećali su se kapaciteti, proširio se asortiman proizvoda, broj zaposlenih je sve veći, sve je više opreme, mašina i alata u proizvodnom prostoru, a i sam proizvodni prostor je veći. Ovakav vid pomoći malim i mikro preduzetnicima bi trebalo da pružaju i državne institucije pri svom nastojanju podizanja realnog sektora i ekonomske moći u zemlji – jer kroz tu pomoć „Kuerk” raste i razvija se!

Ponosni smo što naša firma daje doprinos da planetu pokolenjima ostavimo sa potencijalom da se na njoj može živeti. Na tom putu neophodno je angažovati sve resurse – naučne, regulatorne i finansijske, primeniti model Japana, koji reciklira 98%, svih otpadnih materijala, bilo kog porekla. Zahvaljujući tome što je učešće sekundarnih sirovina veće od 90% u proizvodima, što je izuzetno povoljan „karbonski otisak” koji je odrađen za proizvode „Kuerk”, što je tehnološki proces osmišljen tako da se ne generiše apsolutno nikakav otpad, što je tehnologija energetski efikasna, što su proizvodi pogodni za ponovnu reciklažu u obimu od 100%, „Kuerk” se sa punim pravom ubraja u zelene tehnologije.

Autor teksta je Smiljana Stojanović, dipl. Ing. Tehnologije.
Smiljana je član je upravnog odbora Unije poslodavaca Vojvodine, kao i udruženja “Pokreni se za posao”, saveza pronalazača  i saradnik Regionalne razvojne agencije „Bačka”.