Preduzetnički ekosistem – Made in USA i srpski potencijal na tom putu – Pokreni se za posao

Preduzetnički ekosistem – Made in USA i srpski potencijal na tom putu

Srbija poslednjih godina napreduje na Doing Business listi Svetske banke i trudi se da poboljša poslovno okruženje i privuče strane investitore. Istovremeno kroz program  „Godina preduzetništva” država od prošle godine pokušava da podstiče početnike i male biznise. Pionir među programima za podršku preduzetništvu, kojih na naše veliko zadovoljstvo ima sve više i u Srbiji, jeste program „Pokreni se za posao” koji su 2009. godine pokrenuli kompanija Philip Morris i organizacija ENECA. Nakon osam uspešnih ciklusa programa i preko 600 pokrenutih malih i porodičnih biznisa od 2009. godine, možemo iskustveno da potvrdimo da preduzetnički duh i potencijal u Srbiji zaista postoji, i iz godine u godinu jača. Potvrda toga je i činjenica da je čak i posle osam godina od početka realizacije programa „Pokreni se za posao“ interesovanje među građanima za pokretanje sopstvenog biznisa veliko. Upravo ove godine zabeležen je rekordan broj od 2.660 prijava.

Da bismo razvili zdrav preduzetnički ekosistem i podstakli razvoj preduzetništva u Srbiji treba da učimo od vodeće ekonomije na svetu i kolevke preduzetništva – Sjedinjenih Američkih Država, gde je ideja o sopstvenom poslovnom poduhvatu i biznisu ključni deo američkog sna. Ali ne dešava se ostvarenje tog sna slučajno, već zato što to preduzetnički ekosistem omogućava, a ne treba zaboraviti ni tržište od 330 miliona potrošača.

U Americi na razvoju preduzetničkih inicijativa aktivno rade svi činioci- od države, privatnog i nevladinog sektora, do univerziteta. U Sjedinjenim Američkim Državama ima 5,7 miliona malih biznisa- ali po njihovim kriterijuma, gde je mala firma ona koja ima do 500 radnika. U Vašingtonu, federalna administracija kreira programe koji se primenjuju i prilagođavaju potrebama i mogućnostima na nivou država, regiona, okruga i gradova, a sve u skladu sa strategijama i komparativnim prednostima. Administracija za mali biznis (SBA) podržava start up-ove i male biznise kroz treninge, mentoring i konsalting, ali i kroz olakšice prilikom dobijanja poslova na lokalu. Privatni sektor društveno-odgovorno poslovanje shvata vrlo ozbiljno, finansirajući start up-ove i programe koji unapređuju njihov dalji rast i razvoj. Brojna poslovna udruženja lobiraju u Kongresu za poboljšanje zakonodavnog okvira za male biznise, a takozvani biznis anđeli, biznis inkubatori, akceleratori, ceed fondovi pomažu njihov razvoj. Kod mladih, ključnu ulogu u razvoju preduzetničke kulture imaju univerziteti čiji proaktivni profesori imaju ulogu mentora start up-ovima u preduzetničkim centrima i inkubatorima. Od uspeha biznisa koje pokreću studenti zavisi i finansiranje univerziteta od strane države i fondacija.

U Americi je čast i društveni prestiž biti mentor i preneti svoja poslovna znanja i iskustva, jer svaki uspešni mali biznis čini lokalnu ekonomiju jačom, a na nacionalnom nivou omogućava bolje uslove života i blagostanje za sve građane. Tokom osam godina nacionalnog programa “Pokreni se za posao“, koji podržava kompanija Filip Moris do sada je pokrenuto 606 uspešnih malih preduzeća. Sasvim sigurno za njihov uspeh do današnjeg dana osim finansijske podrške od ogromnog značaja bila je i sistemska mentorska podrška, obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka i poslovna savetovanja koja su kroz program razvijena.

Amerika je zemlja preduzetnika koja podstiče uspeh i ne podcenjuje neuspeh, visoko ceni mentorstvo i zato je dobar uzor za jačanje preduzetničkog potencijala u Srbiji. Iskustva iz brojnih uspešnih preduzetničkih praksi programa „Pokreni se za posao” najbolji su pokazatelj da takav potencijal postoji ukoliko mu date pravi podsticaj.

Milivoje Jovanović, menadžer „Pokreni se za posao”, ENECA