Prezentacija programa „Pokreni se za posao“ u Beogradu – Pokreni se za posao

Prezentacija programa „Pokreni se za posao“ u Beogradu

Prezentacija programa podrške preduzetništvu „Pokreni se za posao“ biće održana u petak 22. decembra u A3 segmentu Naučno-tehnološkog parka Beograd, na kojoj će svi zainteresovani moći da saznaju koje novine donosi novi ciklus ovog programa.
Pravo učešća imaju svi građani koji žele da pokrenu sopstveni biznis, ali i oni koji već imaju registrovano poslovanje, a žele da ga unaprede kroz uvođenje inovativnih i održivih pristupa u poslovanju, standardizaciju i optimizaciju aktivnosti.

Program „Pokreni se za posao“ ove godine pruža:

  • donaciju u vidu opreme, licenci ili sertifikata, standardizacije i optimizacije neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе biznisa, u vrednosti do 10.000 dolara, uz obavezno finansijsko učešće u iznosu od 20 odsto vrednosti granta
  • poslovne i stručne obuke;
  • stalnu savetodavnu i mentorsku pomoć.

Prezentacija počinje u 11 sati, a organizovana u saradnji sa Gradom Beogradom i Naučno-tehnološkim parkom Beograd.

Konkurs za novi, deveti ciklus nаciоnаlnog programa „Pokreni se za posao“ kојi sprovodi udruženje ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji traje od 07. decembra do 15. marta naredne godine.

Beograd, 15. decembar 2017.