Prijave iz cele Srbije za konkurs „Pokreni se za posao“ – Pokreni se za posao

Prijave iz cele Srbije za konkurs „Pokreni se za posao“

Program „Pokreni se za posao“ koji sprovodi NVO ENECA a uz podršku kompanije Filip Moris ušao je u svoju 6. godinu realizacije. Konkurs za 6. ciklus ovog nacionalnog programa bio je otvoren od 15. oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine, a zatim i produžen do 10. februara 2015. godine zbog velikog interesovanja građana u poslednjoj nedelji konkursa.

U proteklih pet godina, zahvaljujući programu „Pokreni se za posao“ pоkrеnutо je 385 mаlih i porodičnih prеduzеćа čime je omogućeno zaposlenje za oko 1.300 ljudi. Ove godine, podržani korisnici programa dobiće bespovratne grantove u iznosu od 220.000 RSD za nabavku potrebne opreme za rad, a na raspolaganju im je i veliki broj poslovnih i stručnih obuka, kao i besplatna savetodavna pomoć od strane ENECA-inih ekonomskih stručnjaka.

Na konkurs za 6. ciklus nacionalnog programa „Pokreni se za posao“ stiglo je ukupno 2.518 prijava iz 162 opštine u Srbiji. Prijave nisu stigle samo iz 10 opština sa cele teritorije Republike Srbije. „Veliki broj prijava ove godine govori o promeni svesti u Srbiji da se treba okrenuti preduzetništvu i posmatrati ga kao šansu i priliku a ne kao nuždu. Sigurni smo da smo programom „Pokreni se za posao“koji sprovodimo već 6. godinu za redom, doprineli promeni svesti građana da je preduzetništvo najbolja alternativa za vredne, sposobne, aktivne ljude koji imaju dobru poslovnu ideju.  U tom slučaju, nije teško obezbediti kako finansijsku tako i stručnu podršku za pokretanje posla, kada postoje pouzdani i povećeni partneri kao što su ENECA i kompanija Filip Moris,“ ističe Milivoje Jovanović, menadžer programa.

Posmatrano po regionima, najveći broj prijava na ovogodišnji konkurs pristigao je iz Južne Srbije (632), što čini 25 odsto ukupno pristiglih prijava. Zatim sledi Vojvodina(525) sa učešćem od 20 odsto u ukupnom broju prijava. Na trećem mestu je ZapadnaSrbija (449), zatim Centralna Srbija (435), Grad Beograd (308) i Istočna Srbija (169) prema broju pristiglih prijava na ovogodišnji konkurs „Pokreni se za posao“.

Od ukupnog broja prijavljenih, 60,64% odnosno 1.527 prijavljenih, su muškog pola, dok je 39,36%, odnosno 991 ženskog pola. Sa aspekta starosne strukture 50,75% tj. 1.278 prijavljenih mlađe je od 35 godina, dok je 49,25%, tj. 1.240 prijavljenih starije od 35 godina. Ovaj podatak je ohrabrujuć i svedoči o tome da se veći broj žena i mladih ljudi opredeljuje za aktivno  kreiranje svoje budućnosti kroz pokretanje sopstvenog posla.

Poseta kandidatima koju su ušli u uži krug odvijaće se tokom aprila i maja meseca, nakon čega će biti poznati klijenati koji su dobili donaciju a zatim će uslediti i svečano potpisivanje ugovora sa dobitnicima. Ove godine će kroz program biti podržano još 100 preduzetnika u otpočinjanju ili unapređenju svoje poslovne delatnosti koji će se pridružiti velikoj porodici klijenata programa „Pokreni se za posao“ koja će uskoro dostići 500 podržanih preduzetnika.

Niš/Beograd, 11. oktobar 2015.